Ochrana osobních údajů

Správce údajů: Víno Botur s.r.o.
Sídlo: Veselská 29, Strážnice 696 62
Web: https://blog.botur.cz/

(dále jen “my”)

Jaké jsou důvody zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování naší služby, kterou je prezentace a prodej vína a s tím spojený provoz e-shopu.

Zpracování provádíme rovněž za účelem ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (např. interní provozní funkce, vymáhání práv, prevence podvodů, zlepšování služeb, přímý marketing). Zpracování také vychází z právních předpisů, které musíme dodržovat.

Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené ve smlouvách, formulářích nebo jiných našich dokumentech. Typicky půjde o identifikační (jméno), kontaktní (email, adresa, telefon) a platební údaje. U registrovaných uživatelů zpracováváme přihlašovací a kontaktní údaje za účelem nabídky slevových zvýhodnění a snadnějšího provedení objednávky.

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru (eshop).

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás při uzavření smlouvy nebo registraci k našim službám, z vlastní činnosti (zejm. pro interní funkce – slevové zvýhodnění pro registrované klienty- a ochranu našich práv), z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.), příp. od jiných osob, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb, pokud tak stanoví právní předpisy anebo pokud k tomu dáte souhlas.

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat smluvní partneři, kteří se podílejí na zajištění našich služeb a kteří dodržují pravidla ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o externí dopravce zajišťující dopravu zboží k zákazníkovi, o poskytovatele IT technologií (webhosting, aplikace pro správu e-mailových zpráv, aplikace pro správu objednávek apod.), dodavatele služeb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní, finanční atp.)

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu poskytování naší služby (pro zjednodušení dále jen smlouva). Po skončení smlouvy osobní údaje dále zpracováváme z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů. Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou.

Právní předpisy nám rovněž ukládají uchovávat některé typy dokumentů týkající se naší činnosti po zákonem stanovenou dobu. V tomto případě se tedy vždy řídíme platnou právní úpravou, kterou lze dohledat ve sbírce zákonů.

Zpracováváme cookies?

Ano, více o zpracování cookies se dozvíte zde.

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, nebo proti automatizovanému rozhodování (vč. profilování), právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů: martin@vinobotur.cz.

Verze: 2.3.0

Platnost od: 22. května 2018