Radkův sad

Proč je důležitý vápník v půdě? Radkův sad

Za mě dobrá alternativní možnost, která vám pomůže vylepšit start do nové sezóny.

Vápnitý dolomit velmi jemně mletý. Je to přírodní hnojivo s vysokým obsahme hořčíku. Lze použít jako hnojivo pro louky a zahrády, do konpostů – urychluje rozklad organických hmot a zamezuje zápachu – a jako surovinu pro výrobu krmiv pro domácí nebo hospodářská zvířata a nebo jako minerální doplněk krmné dávky. Používá na pozvolnější úpravu půdní reakce, ke zlepšení  fyzikálně chemických vlastností půdy. Použitím v zemědělství upravuje především pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a zlepšuje kvalitu sklizně. Obsah hořčíku příznivě ovlivňuje tvorbu chlorofylu. Je vhodný zejména k aplikaci na středních a lehčích půdách a travnatých porostech.

Slouží i jako neutralizační materiál proti účinkům kyselých kyselých průmaslových exhalátů. Dávky vápenatých hnojicv se řídí pH, půdním druhem a nároky pěstovaných plodin. Aplikace spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni. Dolomitický vápenec mletý druh B je možno aplikovat rezmetadyl návěsnými traktorovými, nesenými na zemědělském automobilovém podvozku, nebo samojízdnými, které jsou vybaveny šnekovým rozmetacím zařízením.

Nelze jej používat k hnojení kyselomilných rostlin (jako jsou borůvky, rododendrony, azylky apod.). U rostlin citlivých na pžíme vápnění v době vegetace (jako jsou papriky, tajčata, mrkev, celer apod.) ho lze použít ke hnojení na podzim nebo na jaře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *